(Milk protein concentrate (MPC


کنسانتره پروتئین شیر

ترکیبی از کازئین و پروتئین های آبپنیر با نسبت مشابه با پروتئینهای شیر است و با همان حالت طبیعی در کنسانتره وجود دارند. یعنی کازئین مشابه با میسل کازئینی در شیر و پروتئین های آبپنیر بصورت گسترده بطور غیر دناتوره هستند که خود نشان دهنده فرآیند حرارتی ملایم در تهیه آن است. در مقایسه با پودر شیر خشک کامل یا شیر خشک بی چربی، MPC دارای پروتئین بیشتر و لاکتوز کمتر است. بنابراین این محصول منبع غنی از پروتئین است که با هدف افزایش ویژگیهای تغذیه ای، حسی و کاربردی در محصول استفاده میشود.
تکنولوژی های جدید جداسازی و فیلتر کردن، در مقایسه با روش های تهیه معمول شیر خشک، موجب افزایش ارزش شیر از طریق جدا کردن و انتقال پروتئینهای کاربردی و مغذی آن شده است. فیلتر کردن (میکروفیلتر، اولترا فیلتر و دیافیلتر) شیر بی چربی بخش زیادی از لاکتوز و مواد معدنی محلول را از شیر جدا میکند و بعد از مرحله خشک کردن افشانی، MPC تهیه میگردد.

Powder products

(Milk protein concentrate (MPCMPCپروتئین شیرپودر پروتئین شیرمواد اولیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
سلام
مشاوران ما پاسخگو شما هستند؛